2017
Daantjes Weblog.


Menu 2018
Jaren overzicht

December 2017

November 2017

Oktober 2017

September 2017

Stoom Stichting Nederland.
Naar Stads kanaal onder Stoom

Augustus 2017

Juli 2017

Juni 2017

Mei 2017

April 2017

Maart 2017

Februari 2017

Januari 2017

Menu 2016

Smal beeldscherm of smal venster. Tekst pas niet naast elkaar. Scroll naar beneden om de tekst te lezen. of maak browser venster breeder.

Eindbod: CAO beroepsgoederen goederenvervoer (2017-2020)

Daantje is van het weekend naar een vakbondsbijeenkomst geweest over het eindbod van de werkgevers die zij gedaan hebben voor een nieuwe CAO voor het beroepsgoederenvervoer.

Een Eindbod is geen goed ding. Dit houdt in dat een van de onderhandelde partijen de onderhandelingen afgebroken heeft. In dit geval de werkgevers. een bod heeft neergelegd. dat de andere partij maar moet slikken of niet.

Het eindbod van de werkgevers bevat voorstellen die bij eerdere onderhandelingen waarmee de werknemers niet mee akkoord gingen. De reden dat de werkgevers zo brutaal te werk gaan is vanwege de geringe stakingsbereidheid onder het personeel. Chauffeurs roepertoeteterren heel Facebook vol dat het allemaal slecht geregeld is. maar wanneer het erop aankomt staan er 450 stakers zoals 3 jaar geleden. Dit aantal moet omhoog.

Het eindbod bevat:
Groen: Positief ontwikkeling
Geel: Neutraal
Rood: Negatieve ontwikkeling. Heeft ver gaande gevolgen.

1. Aanpasing lonen & loongebouw

- Een aanpassing van het loongebouw. Elke trap in het loongebouw gaat een verschil 4% in loon betekenen.
- op 1 Juli 2017 en 1 Januari 2018 en 1 Januari 2019 Krijgt elke loonschaal in stappen van 1/3 trede 1 loon trede erbij. Elke werknemer die langer dan een jaar in zijn eindtrede zit. gaat automatisch naar de nieuwe trede.
- op 1 Juli 2017 en 1 Januari 2018 en 1 Januari 2019 Worden alle lonen en toeslagen elke keer met 2% verhoogd.
- Het jeugdloon van een 21 jarige gaat naar 100% van het wettelijk minimumloon.

2. Persoonlijk Keuze Budget

- Per 1 januari 2018 wordt er een "Persoonlijk Keuze Budget" (PKB) ingevoerd. De werkgever stort door het jaar heen de de waarde van 4 boven wettelijke vakantiedagen en de waarde 2 bovenwettelijke (Afhankelijk leeftijd en hoelang je in dienst) in het PKB.
- De werknemer mag kiezen wat ie met dit geld doet. Vrije tijd kopen, Cursus volgen of laten uitkeren.
- De extra vrije dagen die je krijgt voor leeftijd of diensttijd. De zogenaamde de diensttijd en oude lullen dagen komen te vervallen.

3. Chauffeurs toeslag & Chauffeurs overuren

- Voor alleen chauffeurs wordt de overuren toeslag. in 3 stappen van 30% naar 15% afgebouwd. Alle niet rijdend personeel blijft recht houden op een overuren toeslag van 30%
- Elke chauffeur krijgt een chauffeurstoeslag boven op het basisloon. 1 juli 2017 0,75%, 1 Januari 2018 1,5% 1 januari 2019 2,25%

4. Eendaagse nachttoeslag

Eendaagse nachttoeslag wordt versoberd. 00:00h t'm 04:00 toeslag 30%, 04:00h t'm 06:00h toeslag 10%, 20:00h t'm 22:00 toeslag 0%, 22:00h t'm 24:00h toeslag 10%.

5. Zeggenschap over arbeidstijden.

- De werknemer die dat wil kan een urenmaximum per jaar kiezen. Dat urenmaximum per jaar wordt terug gerekend naar een urengemiddelde per 4 weken.
- Overschrijding van meer dan 5% van het jaar urenmaximum geeft compensatie in tijd van 15%
- Je kunt kiezen tussen 3120 uur (60h per week), 2860 uur (55h per week) 2600 uur (50h per week), 2340 uur (45h per week), 2080 (40h per week).
- Wanneer je werkt gaat in overleg tussen werkgever en werknemer.
- Overuren blijven de uren die je maakt van maandag t'm vrijdag boven de 40 uur.
- De werkgever beoordeeld of de bedrijfsvoering toestaat een dergelijke afspraak wordt gemaakt.
- Kies je voor deze optie dan vervalt je 40uurs garantie. Als je niet kiest behoudt je 40uurs garantie.

6. Deel sectoren

6.1 Pakketten markt.

- TLN heeft gedreigd de werkingssfeer aan te passen, zodat bedrijven actief in de koeriers en pakkettenmarkt buiten de werkingssfeer vallen (UPS, Fedex, onderaannemers van GLS, DPD, DHL, PostNL, TNT) gaat om tienduizenden werknemers.
- Hierdoor komt er concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
- Afgesproken is een onderzoek te doen gedurende looptijd van de nieuwe CAO.
- Dit heeft gevolgen voor het draagvlak onder het pensioen fonds, SOOB-fonds en de cao BGV.

6.2 Seizoensarbeid.

- TLN wil via een 1 artikel cao een uitzondering op de regel dat contracten voor bepaalde tijd die binnen 6 maanden worden verlengt automatisch contracten voor onbepaalde tijd zijn.
- Moet van TLN gelden voor chauffeur kipper, chauffeur onderlosser, chauffeur walkingfloor in wegenbouw en agrarisch vervoer en order verzamelaar siertielt.

Daantje wordt hier niet echt gelukkig van. Volgens cijfers van de bond gaat er niemand op achteruit. Maar de financiŽle vooruit gang is ook maar minimaal. Met name de chauffeurs die meer dan 50 uur maken gaan nauwelijks er op vooruit. Dit komt door de afbouw van de overuren toeslag voor chauffeurs. terwijl andere personeel geen afbouw van de overuren kent. Ook het kwijtraken van alle bovenwettelijke vakantie dagen is een zuur iets.

Uitslag meerkeuze poll
Ik wijs Eindbod af. Zonder actie te voeren.1
Ik wijs Eindbod af. Met actie voeren.1
Ik neem het eindbod aan.0
Geplaatste reakties op dit blog bericht :
Naam : Daantje
05-05-2017 23:56:24
Onder tussen hebben de werkgevers (TLN) iets toegegeven aan het ultimatum gesteld door kaderleden van de KNV werknemers. De nieuwe overeenkomst waar de werknemers overgaan stemmen. Heeft geen verlaging van de overuren toeslag, De oude lullen dagen en dienstjaren vrijdagen van de huidige CAO worden mee in PKB opgenomen & eendaagse nachttoeslag wordt wel aangepast maar met minder gevolgen voor werknemer.

In een ander blog zal ik daar dieper op in gaan. reacties en stem mogelijkheden zijn op dit blog definitief geblokkeerd.

Creative Commons Licentie
Dit werk van Daan van der Hoeven op deze pagina is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.